GEAS Ženy které studují Zemi

Marguerite Thomas Williams Žena, která měla sen Na březích řeky Anacostia se usadila řada kmenů původních obyvatel severní Ameriky. Řeka líně protéká městemWashington a pak se vlévá do Potomac River. Přitom ukládá velké množství sedimentárního materiálu jako nějakou oběť bohům. Fluviální dynamice povodí řeky Anacostia byla věnována doktorská disertační práce velmi ojedinělé ženy, Marguerite Thomas Williams, první Afroameričanky, která obdržela doktorát z geologie. Bylo to v roce 1942, uprostřed 2. světové války, kdy práva Afroameričanů ještě nebyla uznávána. Kdo by si byl tehdy pomyslel, že o 13 let později jiná žena černé pleti, Rosa Parks, odmítne přenechat své sedadlo v autobuse bílému muži a zažehne tak velké hnutí na obranu občanských práv Afroameričanů. Marguerite Thomas Williams přišla na svět na Štědrý den roku 1895 ve Washingtonu, D.C. Byla nejmladší z šesti dětí, které se narodily Henrymu a ClařeThomas. Pedagogickou školu pro dívky, které nebyly bělošky ( Normal School for ColoredGirls ) absolvovala v roce 1916. Obdržela stipendium na Howardovu univerzitu. Ale srdce ji netáhlo k pedagogické dráze. Myslí setrvávala u řek, hor, jezer a lesů. Pravou vášní mladé Marguerite byla příroda. Na plný úvazek pracovala jako učitelka na základní škole a současně zahájila svůj stipendijní pobyt. Bakalářské studium v oboru geologie absolvovala v roce 1923. Klíčovou roli v její kariéře hrál profesor a biolog afroamerického původu Ernest Everett. Ten se rozhodl, že bude dvěma ženám s černou pletí během jejich vědecké kariéry dělat učitele a rádce. Tyto ženy byly Roger Arliner (první žena afroamerického původu, která obdržela doktorát ze zoologie) a Marguerite Thomas. Dr. Everett rozpoznal Margueritin talent pro vědeckou práci, její nadání pro kritické myšlení, její vědeckou duši a její odbornou zdatnost. Díky těmto kvalitám získala Marguerite trvalé zaměstnání na báňské škole ( Miner Teachers College ), hlavní škole, která vzdělávala budoucí učitele s černou pletí. Později byla tato škola sloučena s University of the District of Columbia, a Marguerite pracovala na pozici vedoucí geologické sekce. Učila tam studenty, jejichž vzdělávací proces probíhal z rasových důvodů segregovaně. Ve své disertační práci o řece Anacostia Marguerite doložila, že tragické záplavy v povodí jsou zapříčiněny lidskou činností – odlesňováním, urbanizací a zemědělstvím. Byla vizionářkou, která nejenže poukázala na to, že lidská činnost může mít takové dopady, že ji můžeme řadit ke geomorfologickým činitelům, ale také položila začátek nového způsobu pohledu na geologické procesy. Šedesát let po napsání její teze, už v 21. století, vědecká komunita konečně definovala antropocén – geologické období, ve kterém lidé zásadním způsobem ovlivňují přírodní procesy. Nejlepší horolozeci zdolávají nejvyšší vrcholy světa s největším vypětím sil a vytrvalosti. MargueriteThomas Williams dosáhla na obdobný vrchol, když úspěšně čelila předsudkům, nerovnosti a rasismu. Mít černou kůži, být žena a geoložka – to v těch poválečných časech chtělo velkou odvahu. 20

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcxMDUyNQ==