GEAS Ženy které studují Zemi

Florence Bascom Geoložka, která ukazovala cestu Přestože vypadala křehce jako nějaká romantická bytost, byla Florence Bascom moderní a výjimečná žena. Ve skutečnosti rozbila bariéry, které v amerických vědeckých společenstvích konce 19. století omezovaly zapojení žen do odborné práce. Florence se narodila 14. července 1862 ve Williamstownu ve státě Massachusetts. Její otec byl univerzitním profesorem a matka aktivně prosazovala ženská práva. Florence už v dětství vykazovala pozoruhodné studijní a pozorovací vlohy a přirozený zájem o přírodu. Ve 25 letech měla ukončená dvě bakalářská studia a magisterské studium geologie na Wisconsinské univerzitě. Všechny tyto úspěchy byly doprovázeny mnoha dnes nepředstavitelnými překážkami. Například měla zakázáno navštěvovat knihovnu nebo se účastnit některých přednášek, které byly pronášeny jen pro muže. Florence Bascom cítila takovou vášeň pro vědy o Zemi, že chtěla své vědomosti ještě prohloubit. Titul PhD. v oboru geologie získala v roce 1893 na Univerzitě Johnse Hopkinse. Zde se vyučování účastnila za zástěnou, aby její přítomnost nerozptylovala spolužáky. Ve své mimořádné závěrečné práci vyvrátila závěry řady předchozích výzkumů. Florence nejenže uplatnila nové metody ve studiu hornin, ale také reklasifikovala některé horniny a minerály. Svou závěrečnou práci prezentovala tak brilantně, že byla zvolena členkou Americké geologické společnosti (Geological Society of America). Byla teprve druhou ženskou členkou této organizace. A dosahovala dalších cílů, které byly ženám dosud vzdálené. Její význačné výsledky v krystalografii, mineralogii a petrografii zaujaly United States Geological Survey (USGS). Stala se vůbe první ženou, která mohla odborně pracovat v této významné instituci. Slečna Bascom „si vyhrnula sukně“ a začala jako vedoucí špičkového týmu studovat výchozy v Apalačském pohoří, atlantické pobřeží severní Ameriky a fascinující hydrotermální ložiska Yellowstonu. Za svou vědeckou práci získala v roce 1906 ocenění publikace American Men of Science. Avšak nejdůležitější Florencin počin bylo rozhodnutí soustředit se na výuku žen. Tuto pomyslnou štafetu předávání vědomostí začala na počátku 20. století. Jejími žačkami byla první generace budoucích významných geoložek. Na počest Florence Bascom je pojmenován kráter na Venuši, asteroid a ledovcové jezero ve Wisconsinu. Kouzlo jakéhokoli hledání pravdy netkví v dosažení výsledků, ale v hledání samém. 16

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcxMDUyNQ==