GEAS Ženy které studují Zemi

Předmluva Geologie je věda, která zkoumá Zemi, nahlíží do jejího nitra, aby odhalila změny, kterými Země procházela v minulosti. Lidé se zajímají o Zemi odedávna. Zvědavost a talent jsou dány mužům i ženám obdobnou měrou, ale o ženách, které byly tak neobvyklé, že se soustavně zajímaly o Zemi – a navíc čelily různorodým obtížím vyplývajícím z toho, že šlo o ženy – toho moc nevíme. S projektem GEAS: Ženy, které studují Zemi (Women who study the Earth) budeme cestovat časem, abychomse seznámili s 12 ženami – geoložkami, které žily v různýchdobách, na různých místech, byly různých národností. Žily v různorodém historickém kontextu, ale všechny měly jedno společné: nesmazatelně se zapsaly do kroniky lidského poznání. Těchto dvanáct žen čelilo společenským obtížím, okolí je odrazovalo od jejich odborné cesty. Některým tvrdili, že je věda pro ženu příliš obtížná a náročná. Začneme naši cestu vylíčením různorodých obtíží, kterým čelila paleontoložka Mary Anning počátkem 19. století, budeme svědky pokroku, který byl učiněn ve 20. století a na závěr budeme plout vesmírem ve 21. století s planetoložkou Kathryn Dwyer. Je nesporné, že jsme se stali geology i bez jejich vlivu, vyrostli jsme bez toho, abychom znali jejich jména a rozvinuli jsme své kariéry bez těchto ženských vzorů. Nyní přichází čas se seznámit se starými příběhy žen – geoložek, s jejich úspěchy a objevy.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcxMDUyNQ==